ریش تراش های لمدش پاناسونیک

استفاده از تکنولوژی جدید سنسور

ریش تراش هایی با سرعت ۱۳۰۰ – ۱۴۰۰ دور در دقیقه

تیزترین تیغه ها با فناوری نانو

توری قوس دار سر ریش تراش برای حرکت بر روی انحنا و خطوط صورت  و اصلاح کوتاه ترین موهای صورت

استفاده عالی در حالت خشک و طراوت اصلاح در حالت تر

دارای علامت نشان دهنده وضعیت سنسور / باتری

قابلیت اصلاح همراه با فوم ریش تراش

فاصله ۴۱ میکرومتری بین شبکه های روی سطح توری جهت اصلاحی تمام عیار

ریش تراش های لمدش پاناسونیک