ارسال رایگان

تمامی سفارشات بیشتر از ۵۰۰ هزارتومان ( در تهران و سایر شهرها ) به صورت رایگان ارسال می شود.

ارسال فوری

سفارشات شهر تهران از طریق پیک موتوری ارسال می شود و حداکثر ظرف ۵ ساعت به دست مشتری می رسد. سفارش های تهران از ساعت ۹ الی ۲۱ ارسال می شوند.

ارسال پستی

سفارشات سایر شهرها از طریق پست ارسال می شود و پس از ۲ تا ۴ روز بدست مشتری می رسد.

پس از ارسال بسته کد مرسوله پست برای مشتری ارسال می شود که از طریق سایت پست قابلیت رهگیری دارد.